Elbląskie Nagrody Kulturalne tuż, tuż

Burzliwe dyskusje, trudne wybory, duża odpowiedzialność – tak w skrócie można podsumować obrady Kapituły Elbląskich Nagród Kulturalnych, które odbyły się 10 czerwca br. w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Stypendium Artystyczne Miasta Elbląg powstało by sprawować mecenat nad najzdolniejszą młodzieżą pochodzącą z Elbląga i tutaj rozwijającą swoje umiejętności. Do najważniejszych zadań Stypendium Artystycznego należy promocja i wsparcie finansowe laureatów konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; uczniów, studentów i absolwentów  uczelni artystycznych.

Nagrody Artystyczne Prezydenta Elbląga mają umożliwiać młodym artystom realizację ich twórczych zamierzeń i dalszy rozwój, są formą  wyróżnienia osób, które mimo młodego wieku poszczycić się mogą sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury.

W tegorocznej kapitule oceniającej wnioski zasiadali:
1. Bożena Sielewicz – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Przewodnicząca Komisji  
2. Alicja Bednarczuk – p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
3. Paweł Kukliński – p.o. Dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
4. Roma Jaruszewska – artysta plastyk
5. Anna Panek – artysta plastyk
6. Jarosław Grabarczyk – dziennikarz redagujący w „Dzienniku Elbląskim” strony dotyczące elbląskiej kultury
7. Wojciech Karpiński – kompozytor, nauczyciel, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury
8. Mirosław Siedler – aktor, Dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

W tym roku o Stypendia Artystyczne, Nagrodę Artystyczną, Nagrodę „Wydarzenie Roku” i „Kreator Kultury” ubiegało się aż 38 kandydatów. Reprezentowali oni różnorodne dziedziny sztuki i formy działalności kulturalnej, poziomy rozwoju artystycznego i etapy kariery zawodowej. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Kapitułę, Stypendium Artystyczne Miasta Elbląg otrzymało 17 osób na łączną kwotę 20 000 zł. Spośród 3 kandydatów do  Nagrody Artystycznej wyłoniono jednego laureata, który otrzyma 4 000 zł. Nagrodę „Kreator Kultury” w wysokości 4.000 zł, przyznano 2 osobom (spośród 5). Zdecydowano także o przyznaniu Nagrody honorowej – „Wydarzenie Roku”.

Propozycje Kapituły Elbląskich Nagród Kulturalnych zostały przekazane Prezydentowi Miasta do zaopiniowania.

Nagrody dla młodych, ale nie tylko

W Elblągu realizowanych jest wiele cennych przedsięwzięć, imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, które pretendują do rangi wizytówki regionu. Wyrazem uznania wysiłku i kreatywności elbląskich animatorów kultury jest Nagroda „Wydarzenie Roku” przyznawana twórcom, autorom, organizatorom najlepszego wydarzenia ubiegłego roku.

Nagroda „Kreator Kultury” z kolei wręczana jest osobom, które poprzez swoją działalność kształtują rzeczywistość elbląskiej kultury, przyczyniają się do utrzymania Elbląga na mapie kulturalnej kraju oraz tworzą niepowtarzalne i najwyższej jakości projekty artystyczne.

Ostateczne wyniki będziemy mogli poznać na Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, 16 czerwca 2010 o godz. 18.00 w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida.

Podczas uroczystości będzie można zobaczyć także młodych, elbląskich i utalentowanych twórców: Tomasza Steńczyka – laureata m.in. Grand Prix na „XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa … Czy to jest kochanie?”, Bartosza Krzywdę – ubiegłorocznego laureata Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga oraz Teatralne Studio Młodych ALTER EGO, działające przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka, którego opiekunem artystycznym jest kandydat do Nagrody „Kreator Kultury” – Tomasz Walczak.  Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5508

Print Friendly, PDF & Email