Elbląskie Amazonki - 10, a nawet 12 lat

Elbląskie Amazonki - 10, a nawet 12 lat

Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek, 1 czerwca br., obchodziło jubileusz pod nazwą „Żyjemy już 10, a nawet 12 lat”. Uroczystość wzbogaciła Międzynarodowa Konferencja „Rehabilitacja – pomoc w dążeniu do zdrowia Amazonek”. Na jubileusz zaproszono wielu gości – przyjaciół stowarzyszenia oraz Amazonki z Elbląga, zaprzyjaźnionych kół oraz z Kaliningradu i Ukrainy.

   „Serdecznie witamy, cieszy nas Wasza obecność”, powiedziała na wstępie Alicja Tomczyk, przewodnicząca i długoletnia liderka Stowarzyszenia. Potem było mnóstwo serdeczności, uścisków, podziękowań, gratulacji i wspomnień… W retrospektywnym dokumencie filmowym przygotowanym zgrabnie przez Elbląską Telewizję, przypomniano wiele ważnych i wzruszających chwil, oddano też hołd Amazonkom, które odeszły.

  Na specjalne wyróżnienia zasłużyły panie, które przeszły chorobę nowotworu piersi, amputację piersi i 12 lat temu, po raz pierwszy, spotkały w świetlicy Stowarzyszenia Civitas Christiana „PAX” przy ul. A. Struga. Chciały się wspierać w trudnych przeżyciach psychicznych związanych z pokonywaniem choroby. Były na różnych etapach rozumienia tej choroby, ale jedno wiedziały: że wzajemna pomoc i wsparcie, da im nadzieję na życie. Były to: Halina Kula, Sława Kalemba i Renata Jauer. Szybko do nich dołączyły: Bożena Cieślińska, Iwona Kwiek, Danuta Małkowska, Krystyna Owczarek.

   Nawiązały kontakt z Amazonkami Gdańskiego Klubu. Honorata Kozłowska i Irena Polak – prowadzące Klub w Gdańsku – przyjęły je, jeszcze zagubione ( chociaż zdecydowane na stworzenie Klubu w Elblągu ) w poczet gdańskiej organizacji.
   2.06.1995 r. w Elblągu powstaje filia Gdańskiego Klubu Amazonek. Elbląskie Amazonki nawiązują pierwsze kontakty z lekarzami onkologami w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. A 9.01.1997 r.  Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek  – już samodzielne – zostaje zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu.

   Przez wszystkie te lata Stowarzyszenie daje wsparcie wszystkim potrzebującym kobietom i ich bliskim, organizuje pomoc rehabilitacyjną i psychologiczną. Służy także ogółowi społeczeństwa poprzez edukację zdrowotną i akcje profilaktyczne. Wiosną 2000 r., Amazonki zorganizowały I edycję Konkursu „Lekarz Różowej Wstążki Przyjazny Kobiecie”; odtąd wraz z przedstawicielkami Avonu i lekarzami, odwiedziły wiele wsi i miasteczek, niosąc kobietom wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. Bo statystyki są bezlitosne – nowotwór piersi grozi co 11 kobiecie… Amazonki mówią: “Obserwujemy już nasz wpływ na stale rosnącą świadomość kobiet. Jeszcze tylko trzeba pokonać wstyd i strach przed chorobą nowotworową, bo są to uczucia, które blokują systematyczne poddawanie się badaniom kontrolnym.”

   Uwieńczeniem bogatej i zaangażowanej dziesięcioletniej działalności było wręczenie  Elbląskiemu Stowarzyszeniu Amazonek, 6.01.2006 r., nagrody Prezydenta Elbląga za zasługi dla miasta. Nagrodę odbierały Alicja Tomczyk i Danuta Tchorowska. Była to, jak wspominają, wzruszająca uroczystość i olbrzymia satysfakcja.

   Obecne władze Stowarzyszenia, to:  Alicja Tomczyk – prezes, Mirosława Batko  –  v-ce prezes, Teresa Gibas  –  skarbnik,  Krystyna Kamińska – sekretarz, Hanna Chmiel – Członek Zarządu, Sława Kalemba  – Członek Zarządu ds. Ochotniczek i Prezes Honorowy – Danuta Tchorowska.

   Alicja Tomczyk, korzystając z tak świetnej okazji, w najserdeczniejszych słowach, z wielkim ciepłem i wzruszeniem, podziękowała… wszystkim, za wszystko: koleżankom, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, władzom, organizacjom i instytucjom, sponsorom, a także mediom i prywatnym osobom.
– Bez Was, moi drodzy, nie wykonałybyśmy tylu przedsięwzięć i nie byłoby możliwości rozwinięcia  skrzydeł – powiedziała na zakończenie Alicja Tomczyk. Życzymy wszystkim zdrowia – jest to najcenniejsza rzecz, jaką człowiek posiada. My, Amazonki wiemy to najlepiej!!

P.S. Gdy dowiedziałam się o nowotworze piersi mojej Mamy i zadzwoniłam pod numer 603 377 417, pani Ala była u mnie już za pół godziny.
  Elżbieta Szczesiul-Cieślak Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1733