Elbląski ZKM dostrzegł problemy osób niewidomych w Elblągu

Elbląski ZKM dostrzegł problemy osób niewidomych w Elblągu

25 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej odbyło się spotkanie dyrektora spółki z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych mające na celu wspólne wypracowanie planu likwidacji barier dla osób niewidomych i niedowidzących w komunikacji miejskiej. Przed spotkaniem PZN wysłał również stosowne pismo do ZKM w tej sprawie, szczegółowo określając w nim swoje postulaty.

Polski Związek Niewidomych związku z licznymi uwagami swoich członków dotyczącymi oznakowania środków komunikacji miejskiej zwrócił się do dyrektora spółki Kazimierza Orzecha z prośbą o dostosowanie elbląskiego taboru komunikacji miejskiej oraz wiat przystanków i znajdujących się tam tablic z rozkładami jazdy, do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Wśród postulatów, jakie przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych przedstawili dyrektorowi ZKM, znajdowała się między innymi prośba o widoczne oznakowanie numeru linii danego pojazdu. – Dla osób niedowidzących, oznakowanie świetlne nie jest widoczne.

Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby umieszczenie dużego (40 – 50 cm) oznakowania numeru linii na drzwiach w środkowej części pojazdu – mówi Janina Maksymowicz, prezes elbląskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Kolejne postulaty dotyczyły konturowego oznaczenia schodów w pojazdach, wprowadzenie identyfikacji dźwiękowej słyszalnej na zewnątrz na przystankach oraz umieszczenie tabliczek z rozkładami na przystankach autobusowych na wysokości wzroku tj. 150 160 cm, licząc od górnej krawędzi tabliczki.
– Podczas naszego spotkania z dyrektorem ZKM czuliśmy wolę współpracy i jesteśmy dobrej myśli na przyszłość. Dyrektor był zadowolony z naszej chęci współpracy z nim w zakresie dostosowywania taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje prezes elbląskiego koła PZN.

Dyrektor zobowiązał się, że na najbliższym spotkaniu z dyrektorami spółek poruszy temat fakturowego oznakowania schodów w pojazdach oraz w miarę posiadania środków zostaną poczynione odpowiednie działania mające ulepszyć oznakowanie taboru, tak by były bardziej widoczne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Czynności mające poprawić dostępność będą również prowadzone na przystankach, by zwiększyć czytelność rozkładów jazdy.

Z kolei odnosząc się do postulatu mówiącego o wprowadzeniu głosowej identyfikacji na przystankach, dyrektor uczciwie stwierdził, że na obecną chwilę spełnienie tego postulatu będzie niezmiernie trudne, zważywszy na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje ZKM.

Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że zarówno pojazdy komunikacji miejskiej jak i wiaty przystankowe, dla osób niewidomych i niedowidzących, nie będą „nieoznakowaną dżunglą”, w której trudno jest się poruszać bez stosownych oznaczeń.  RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8115

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.