Elbląg zawiesza zajęcia w SOSW nr 1 i nr 2

Elbląg zawiesza zajęcia w SOSW nr 1 i nr 2

Elbląg podjął decyzję o zamknięciu specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie miasta.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia w:

  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.
Oprac. Red.
Inf. nadesłana
Fot. SOSW nr 2 / arch.