Elbląg: Zakopower zagra na rzecz PSONI

Elbląg: Zakopower zagra na rzecz PSONI

25 stycznia 2017 roku o godzinie 19:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się koncert charytatywny zespołu Zakopower – Kolędowy, którego cały zysk w całości zostanie przeznaczony dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu (PSONI).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest samopomocową organizacją pożytku publicznego, której celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie zrzesza rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie, członków ich rodzin, przyjaciół, ich samych, jak również specjalistów, którzy podejmują działania dla ich dobra.

PSONI Koło w Elblągu prowadzi cztery placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Elbląga i okolic: Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej i Niepubliczne Przedszkole Specjalne.

W placówkach tych ze wsparcia korzysta ok. 150 osób niepełnosprawnych w każdym przedziale wiekowym – od 0 lat po późną starość, a także ich rodziny. Podopieczni placówek mają w nich możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej, społecznej, zawodowej, rozwijają umiejętności niezbędne im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społeczności lokalnej.

Zaproszenia w formie cegiełek dostępne są w siedzibie PSONI przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu. Ich koszt to 50 złotych za jedną. Ilość wejściówek jest ograniczona, więc chętni powinni czym szybciej zakupić interesującą ich ilość wejściówek.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14867

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.