Elbląg: Wyróżnienia w konkursie na miniaturową szopkę

Elbląg: Wyróżnienia w konkursie na miniaturową szopkę
Fot. Adminstrator

Uczestnicy zajęć plastycznych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, rozwijający swoje artystyczne pasje pod okiem Ewy Bednarskiej–Siwilewicz, odnieśli sukces w ogólnopolskim konkursie „Szopka w miniaturze”.

Konkurs organizowało Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie, a warunkiem udziału było, aby wykonana przez uczestników przestrzenna szopka nie przekraczała określonych wymiarów.

– Prace musiały mieć maksymalnie rozmiar 12 cm na 12 cm, a kolejnym warunkiem było, aby szopkę wykonali wspólnie członkowie rodziny lub znajomi – wyjaśnia Ewa Bednarska–Siwilewicz, instruktorka plastyki w CSE „Światowid”, pod opieką której powstały prace wyróżnione w konkursie.

Pięcioosobowe jury oceniło 247 nadesłanych prac, stworzonych przez ponad 500 uczestników i zakwalifikowało do udziału w wystawie pokonkursowej 124 prace. Jak czytamy w protokole: „W związku z wysokim poziomem prac i różnorodnością technik, w jakich zostały one wykonane, Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić aż 50 zespołów autorskich”. 

I tak wyróżnienia specjalne jury otrzymały 2 zespoły z Elbląga: Joanna Wachowicz, Lucyna Poduch i Sylwester Nosarzewski za pracę wykonaną w technice malarstwo tempera oraz Danuta Świątek, Anna Komorowska i Maria Szczepańska za papieroplastykę. Wyróżnienie otrzymały także Grażyna Kopańska i Halina Gnat z Elbląga za szopkę wykonaną w technice tempery.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

  Paula Załuska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14900

Print Friendly, PDF & Email