Elbląg: Wybory 2020 - lokale dostępne dla niepełnosprawnych

Elbląg: Wybory 2020 - lokale dostępne dla niepełnosprawnych

28 czerwca br. odbędą się Wybory Prezydenckie. Na terenie Elbląga spośród 62 obwodowych komisji wyborczych, 29 z nich jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W nadchodzących wyborach, podobnie jak w tych do parlamentu krajowego, samorządowych i prezydenckich, głosować może każdy, kto powsiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie, jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istnieje również możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania.

O tym jakie prawa mają niepełnosprawni wyborcy oraz jakie są terminy zgłaszania chęci głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb z osobami z niepełnosprawnościami, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika naleźć można w materiale: Wybory Prezydenckie 2020 – ważne dla niepełnosprawnych i nie tylko

Prezydent Elbląga podał do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Z informacji tej wynika, że 47 % lokali wyborczych w mieście jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są to obwodowe komisje wyborcze nr:
• 1 (mieszcząca się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Koło PSONI w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32),
• 4 (mieszcząca się w Przedszkolu nr 21 przy ul. Wiejskiej 6,
• 7 (mieszcząca się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44),
• 14 i 15 (mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39),
• 17 (mieszcząca się w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN przy ul. Królewieckiej 197),
• 18 (mieszcząca się w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” przy ul. Lubranieckiej 19,
• 19, 20 (mieszczące się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Robotniczej 173),
• 25 (mieszcząca się w III LO przy ul. Browarnej 1),
• 26 (mieszcząca się przy Szkole Podstawowej nr 6 przy Alei Józefa Piłsudskiego 4),
• 27 (mieszcząca się w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej 128),
• 28 (mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Uroczej 4),
• 29 (mieszcząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Mikołaja Kopernika 27),
• 30 (mieszcząca się w DPS „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17),
• 32, 33 (mieszczące się IV LO przy ul. Henryka Sienkiewicza 4),
• 34 (mieszcząca się w MDK przy ul. Generała Józefa Bema 37),
• 35 (mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3),
• 40 (mieszcząca się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Romualda Traugutta 91),
• 43 (mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Szańcowej 2),
• 47 (mieszcząca się w Przedszkolu nr 18 przy ul. Romualda Mielczarskiego 47),
• 49 (mieszcząca się Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej 1),
• 50 (mieszcząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Polnej 8A),
• 51 (mieszcząca się Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Adama Mickiewicza 41),
• 54 (mieszcząca się Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Aleja Grunwaldzka 137),
• 55 (mieszcząca się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera 71),
• 56 (mieszcząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawska 3),
• 57 (mieszcząca się w Bibliotece Elbląskiej Filia nr 3 przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 17. • 51 (mieszcząca się Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Adama Mickiewicza 41),
• 55 (mieszcząca się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera 71),
• 56 (mieszcząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawska 3),
• 57 (mieszcząca się w Bibliotece Elbląskiej Filia nr 3 przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 17.

Przypomnijmy, wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.

Pełną listę obwodów do głosowania wraz z przypisanymi do nich ulicami znaleźć można TUTAJ

Fot. archiwum redakcji/European Union 2006 – EP