Elbląg: Wiosenny bałagan. Wysokie kary nie odstraszają...

Elbląg: Wiosenny bałagan. Wysokie kary nie odstraszają...

Przyszła wiosna, a wraz z nią sezon działkowy. Niestety pomimo częstych apeli, jak co roku sytuacja dotycząca rodzinnych ogrodów działkowych się powtarza.

Straż Miejska kontroluje ogrody działkowe oraz tereny wokół nich i mimo to, że porządki na działkach nie ruszyły w pełni, strażnicy już stwierdzają zaśmiecanie oraz wypalanie odpadów pochodzących z ogrodów. Często odpady z działek, np. gałęzie, skoszona trawa, części altanek, meble ogrodowe są składowane przez działkowców w pasach drogowych w okolicy działek. Za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczania miejsc publicznych strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Ponadto Straż Miejska przypomina, że na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym z art. 191 ustawy o odpadach w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika.

Od od 1 stycznia do 29 marca br.  strażnicy wystawili 21 mandatów za spalanie odpadów oraz sporządzili 2 wnioski o ukaranie do sądu, z czego jeden zakończył się dość wysoką karą grzywny w wysokości 2 000 zł. dla obwinionego o czyn z art. 191 ustawy o odpadach.

Straż Miejska będzie kontrolować rodzinne ogrody działkowe również pod kątem umiejscowienia pojemników na odpady, które według Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg powinny znajdować się na ich terenie od kwietnia do listopada.

Straż Miejska zwiększy patrole w rejonach ogrodów działkowych i będzie podchodzić bardziej rygorystycznie do stwierdzonych wykroczeń. Aby uniknąć konsekwencji karno–administracyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów.  

  Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15625 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.