Elbląg: Tydzień Osób Niepełnosprawnych w tym roku w czerwcu

Elbląg: Tydzień Osób Niepełnosprawnych  w tym roku w czerwcu
Fot. Adminstrator

Na spotkaniu w dniu 15 marca podjęte zostały ustalenia dotyczące terminu głównych punktów programu tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku Tydzień obchodzony będzie miesiąc później, niż dotychczas: rozpocznie się w niedzielę 17 czerwca festynem rekreacyjno–sportowym w Bażantarni, a zakończy w sobotę 23 czerwca prezentacją organizacji i placówek na starym mieście przy okazji Elbląskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (jako osobna strefa).

Taka zmiana dotychczasowej tradycji wynikła z doświadczeń ubiegłorocznych: festyn inauguracyjny w Bażantarni okazał się świetną imprezą integracyjną, ale nie zainteresował ogółu mieszkańców miasta, wobec czego wysiłek organizacji i placówek włożony w przygotowanie prezentacji swojej oferty i aukcji wyrobów artystycznych poszedł na marne. Potrzebne jest jedno i drugie – stąd pomysł na rozdzielenie tych działań w czasie i miejscu: starówka jest najlepszym miejscem na prezentację, a Bażantarnia na zabawę i spotkanie przy ognisku.

Festyn zorganizuje ERKON we współpracy z innymi organizacjami  osób niepełnosprawnych, natomiast z prezentacją naszych organizacji i placówek przyłączymy się do Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego głównym organizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych. Będziemy mieli swój sektor – miejsce na wystawienie swoich namiotów, poprowadzenie warsztatów i ewentualnych happeningów oraz możliwość występów naszych zespołów artystycznych.

Kolejne zebranie organizacyjne odbędzie się 26 kwietnia, o godz. 12.00, w siedzibie ERKON. Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i placówki – czekamy na propozycje udziału (namiot, sprzedaż wyrobów, warsztaty, występy artystyczne, inne formy). Swoje propozycje można też przesyłać pocztą elektroniczną (pajdka@wp.pl). 

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17830 

Print Friendly, PDF & Email