Elbląg: Szkolna przygoda w SOSW nr 2

Elbląg: Szkolna przygoda w SOSW nr 2

Wakacje się skończyły, czas więc ponownie zasiąść w szkolnej ławce. Nowy rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 zapowiada się ciekawie, intensywnie i kolorowo.

– Na pewno wrażenia wakacyjne będą długo w pamięci i znajdzie się czas, żeby powspominać. Przed nami całe 10 miesięcy wytężonej pracy, gdy będziecie rozwijali swoje umiejętności, zdobywali wiedzę, rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Będzie edukacyjnie, kolorowo, artystycznie, sportowo. Najważniejsze jest to, żeby z radością spędzić każdy dzień – zapowiedziała Krystyna Miezio, dyrektor SOSW nr 2, witając uczniów, rodziców i nauczycieli w nowym roku szkolnym.

Wakacyjny okres to czas przygotowań do nowych zadań, a także czas remontów, dzięki którym możliwa jest edukacja w lepszych warunkach.  W kompleksie budynków przy ul. Polnej przeprowadzono modernizację części pomieszczeń w obiektach. Kompleksowego remontu doczekała się sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej, z kolei szkolna biblioteka ma zupełnie nową aranżację,  a salę do informatyki wyposażono w sprzęt. Oprócz tego nowoczesne środki dydaktyczne pojawią się również w pracowniach  do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii i geografii). Będzie to możliwe dzięki realizacji wdrażanego projektu opracowanego przez Departament Edukacji i Sportu UM w Elblągu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno–przyrodniczych”.

– W ramach projektu nauczyciele doskonalą swoje kompetencje zawodowe,  w szczególności w zakresie metody eksperymentu. Dzieci przez obserwacje, ale przede wszystkim bezpośrednie doświadczanie doskonalą swoje umiejętności, dzięki czemu edukacja jest bardziej efektywna – przekonywała Krystyna Miezio. – Będziemy mieć też większą liczbę rozwijających zajęć pozalekcyjnych, które odbędą się w małych grupkach, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych naszych uczniów – dodała dyrektor placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2  od dawna docenia wartość eksperymentu i doświadczenia w procesie edukacji – przykładem może być realizowany w ubiegłym roku projekt „Tajemnice Hoggo – badam, doświadczam, działam”.

– Dzieci nie tylko zdobywały wiedzę na temat środowiska społeczno–przyrodniczego, ale mogły też realizować się artystycznie. Wielopłaszczyznowe, polisensoryczne oddziaływanie poprzez doświadczanie, ale i współpraca z rodzicami, lokalnymi i zewnętrznymi partnerami, specjalistami – to przynosi wymierne efekty w procesie nauczania – opowiadała Krystyna Miezio.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, w placówce kładziony będzie nacisk na edukację ekologiczną i artystyczną. Służyć temu mają kolejne projekty realizowane w Ośrodku przy ul. Polnej.

– Wrzesień jest wyjątkowym miesiącem, w którym dużo uwagi poświęcamy  tematyce bezpieczeństwa: ważne obszary to „Bezpieczny uczeń w placówce”, „Uczeń – bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.  Wspólnie z uczniami będziemy omawiać i wdrażać regulaminy, procedury dotyczące tematyki  bezpieczeństwa. W danym zakresie współpracujemy z Komendą Miejska Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu. Także wdrażamy projekty adaptacyjne dla przedszkolaków, pierwszoklasistów i nowych uczniów,  dla których nowe miejsce, nowe środowisko mogą wzbudzać sytuacje lękowe – mówi Krystyna Miezio.

Październik i listopad poświęcony będzie edukacji historyczno–patriotycznej ze względu na obchody stulecia odzyskania niepodległości. Uczniowie będą również uczestnikami projektu  „Artystycznie i edukacyjnie o prawach dziecka”, którego podsumowanie odbędzie się przy okazji przypadającego 20 listopada Ogólnopolskiego  Dnia Praw Dziecka. Przy realizacji projektów SOSW nr 2 zaprasza do współpracy inne placówki edukacyjne, co służy wymianie doświadczeń, a przede wszystkim integracji.

– We wspólnej zabawie i edukacji nie ma żadnych barier – zaznaczyła Krystyna Miezio.

  MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18709