Elbląg: Szczepienia przeciw grypie z częściową refundacją

Elbląg: Szczepienia przeciw grypie z częściową refundacją
Fot. Pixabay

Zgodnie z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego szczepienia przeciwko grypie są działaniem profilaktycznym również w odniesieniu do COVID-19. I postanowiliśmy skorzystać z tej rekomendacji – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. Miasto wyłoży pieniądze na refundację szczepień dla wybranych grup i podmiotów.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala na przeznaczenie środków z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania związane z szeroko pojętą profilaktyką COVID-19.

– Postanowiliśmy, że przeznaczymy te środki na refundację szczepień dla pracowników urzędu, a także jednostek podległych czy wykonujących usługi na rzecz miasta związane z obsługą mieszkańców. Zaplanowaliśmy środki na szczepienia dla 3469 osób. Założyliśmy, że kwota dofinansowania dla pracownika wynosiłaby maksymalnie 60 złotych. (…) Przeznaczyliśmy na ten cel 208 tysięcy złotych. Będzie to przypisane do odpowiednich paragrafów na najbliższej sesji – wskazuje Michał Missan.

Z refundacji będą mogły skorzystać: domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych, domy samotnej matki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską, placówki opiekuńczo-wychowawcze, publiczne szkoły, przedszkola i żłobki (dot. opiekunów i nauczycieli), Zakład Aktywizacji Zawodowej, departamenty urzędu miejskiego (dot. pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami) i opiekunki świadczące usługi na rzecz mieszkańców (pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża i Lazarusa).

Jak zaznacza wiceprezydent miasta „życie zweryfikuje ile osób będzie chciało się zaszczepić”.

Z założeń przedstawionych przez miasto wynika, że z dofinansowania będą mogły skorzystać m.in. 2722 osoby z placówek oświatowych, 170 osób z UM, 13 pracowników straży miejskiej i 90 osób z MOPS.

Pytania o dostępność szczepionki

Lekarze i pielęgniarki świadczący podstawową opieką zdrowotną wskazują, że zainteresowanie szczepionką jest większe niż rok temu, co powoduje problemy z jej dostępnością.

– Wszystkie POZ-ty w Elblągu, które pozamawiały szczepionki, zrobiły to odpowiednio wcześniej. Termin dostawy we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia – mam na myśli również szpital, bo szpital też zamówił takie szczepionki dla swoich pracowników – został określony na 15 września – wskazuje Missan. – Nasze działanie polega na refundacji (…). Pan minister zdrowia zapewnia, że 2 miliony tych szczepionek w Polsce będzie na pewno, ale również z ministrami zdrowia krajów Unii Europejskiej negocjują z producentami tych szczepionek większe ilości. Mam nadzieję, że te dostawy do POZ-tów zostaną zrealizowane – dodaje.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email