Elbląg: Ścieżka pieszo–rowerowa do Krasnego Lasu gotowa

Elbląg: Ścieżka pieszo–rowerowa do Krasnego Lasu gotowa

Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowowybudowanej ścieżki. Zakończyła się budowa ciągu pieszo–rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las. 3 listopada nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

Projekt pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” był kontynuacją wybudowanego w 2015 roku ciągu pieszo–rowerowego w ul. Fromborskiej.

Inwestycja zakładała między innymi: budowę 2272 m ciągu rowerowo–pieszego o nawierzchni bitumicznej (8 574,21 m2 nawierzchni), remont i regulację zjazdów (27 zjazdów indywidualnych do posesji oraz 11 zjazdów publicznych), budowę oświetlenia ulicznego – 111 słupów z oświetleniem LED, budowę 4 zatok autobusowych, montaż wiat przystankowych – 5 szt. (w tym jedna na istniejącej zatoce autobusowej), przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz oznakowanie  i  ustawienie obiektów małej architektury (4 ławki i kosze na śmieci).

Wartość projektu wyniosła 4 468 014,12 zł brutto, z czego 1 677 069,82 zł pochodzi z pozyskanego przez prezydenta Elbląga dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego 2014–2020.

  UM Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16840