Elbląg: Rusza ośrodek „Elbląski Maluch”

Elbląg: Rusza ośrodek „Elbląski Maluch”

Już jutro (20 września) SOSW nr 2 zainauguruje działalność ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego, który zajmować się będzie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Podczas uroczystego otwarcia rodzice będą mogli poznać możliwości wsparcia oferowane w „Elbląskim Maluchu”.

Ośrodek pod nazwą „Elbląski Maluch” powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w którym podkreślono znaczenie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

W Elblągu funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2.

– W naszym Ośrodku Zespoły Wczesnego Wspomagania prowadzą wczesną diagnozę i terapię, dbając o właściwy proces wsparcia rodziny i dziecka. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój, tym lepsze będą rokowania dla dziecka i większa szansa na jego dobre funkcjonowanie. Zespoły prowadzą także konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli – mówi Krystyna Miezio, dyrektor placówki.

W SOSW nr 2 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Malucha, w którym rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat potrzeb i rozwoju małych dzieci wolniej rozwijających się lub z zaburzonym rozwojem, a także Gabinet Interwencji, kierowany do placówek edukacyjnych, którego zadaniem jest wsparcie merytoryczne i szkoleniowe najbliższego otoczenia dziecka z problemami rozwojowymi (w domu, przedszkolu, szkole).

 – Specjalistyczną pomoc udzielmy w formie indywidualnej i grupowej. Może obejmować: usprawnianie ruchowe, rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się, usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu, stymulację wielozmysłową, trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie – dodaje dyrektor ośrodka.

Uroczysta inauguracja „Elbląskiego Malucha” odbędzie się 20 września w Ratuszu Staromiejskim (początek o godz. 11:00). Wydarzeniu  towarzyszyć będą wykłady specjalistów na temat roli i modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18839 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.