Elbląg: Rada Miejska kadencji 2014 – 2018 zakończyła pracę

Elbląg: Rada Miejska kadencji 2014 – 2018 zakończyła pracę

Ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej w Elblągu odbyła się pod znakiem totalnej krytyki obecnego prezydenta przez konkurentów w nadchodzących wyborach. Sprawa ogrzewania miasta jest wciąż niezałatwiona, a 1 listopada będą bezpłatne przejazdy środkami miejskiej komunikacji.

Sesja Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 13 września – ostatnia robocza przed wyborami samorządowymi – przypominała bardziej kampanię wyborczą niż obrady Rady: zdominowana została totalną krytyką obecnego prezydenta miasta Witolda Wróblewskiego przez konkurentów w zbliżających się wyborach. Krytyka ta wybrzmiała nie tylko w punkcie porządku obrad dotyczącym oceny działalności prezydenta w ciągu mijającej kadencji, ale także przy okazji procedowania uchwał i w interpelacjach radnych. Prezydent był w trudnej sytuacji, ponieważ nie ma w obecnej Radzie swojego zaplecza politycznego.

Radnym z Klubu PiS nie spodobała się nawet prestiżowa nagroda przyznana samorządowi elbląskiemu przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska za dobre wyniki finansowe, oddłużanie miasta, przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na miejskie inwestycje – prezydentowi z pomocą miejskich urzędników udało się obniżyć zadłużenie miasta o 63 mln zł (z 366 do 303 mln zł) oraz zdobyć 242 mln zł z funduszy unijnych na inwestycje. Radni PiS zakwestionowali skład komisji, która tą nagrodę przyznała.

Sesję obserwowali uczniowie II LO.

1 listopada – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Dobrą wiadomością dla elblążan jest przyjęcie uchwały o bezpłatnych przejazdach środkami komunikacji miejskiej w dniu Święta Zmarłych – 1 listopada. Jest to wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych. Radni tej Komisji uważają, że bezpłatne bilety powinno Miasto zafundować mieszkańcom także 11 listopada z okazji Święta Niepodległości.

Problematyczna sprawa ciepła

Dużo miejsca radni poświęcili dyskusji na temat ciepłownictwa. Negocjacje z elbląską elektrociepłownią trwają od kilku miesięcy i nie przynoszą konsensusu. EPEC – miejska spółka, która jest dystrybutorem energii cieplnej, nie godzi się na warunki stawiane przez firmę ENERGA. Elektrociepłownia wymaga gruntownej modernizacji, za którą musieliby zapłacić elblążanie w cenie ciepła. Jednocześnie firma opiera swoją produkcję na węglu i nie zamierza tego zmienić, pomimo że dyrektywa unijna nie dopuszcza spalania węgla po 2030 r. Na zlecenie EPEC została opracowana koncepcja kompleksowego zaopatrzenia w energię cieplną miasta Elbląga w oparciu o piece gazowe, co ma obniżyć koszty i spełnia perspektywiczne wymagania unijne. Na razie sprawa ogrzewania miasta jest nierozstrzygnięta.

Interpelacje

Wśród interpelacji – które w większości są już postulatami do władz następnej kadencji, poza wnioskami dotyczącymi ulic i komunikacji, pojawił się wniosek Marii Koseckiej o podwyżki dla pracowników socjalnych, Małgorzaty Adamowicz o rewitalizację parku przy ul. Lotniczej, Roberta Turleja o wykorzystanie rocznic bitwy morskiej na Zalewie Wiślanym do promocji miasta i ożywienia starówki.

Zarobki pracowników MOPS są rzeczywiście bardzo niskie i nieadekwatne do trudnej pracy, jaką wykonują, co powoduje, że wielu z nich poszukało sobie innej pracy i trudno znaleźć kogoś na ich miejsce.

Małgorzata Adamowicz złożyła relację ze spotkania ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w którym uczestniczyła. Wnioski z tego spotkania, dotyczące grypy – zagrożeń i profilaktyki – będą tematem osobnego artykułu.

W końcowej części sesji Prezydent Wróblewski nie uczestniczył – na interpelacje odpowie na piśmie.

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18795