Elbląg: Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych już w pełnym składzie

Elbląg: Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych już w pełnym składzie
Fot. Adminstrator

27 września 2016 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych „W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli organizacje pozarządowe w ciałach dialogu obywatelskiego”. Głównym celem konferencji były wybory uzupełniające do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

Była to druga konferencja plenarna elbląskich organizacji pozarządowych w bieżącym roku. Jej zwołanie podyktowane zostało potrzebą uzupełnienia składu Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, ponieważ w wyborach regulaminowych wymaganą liczbę głosów uzyskało mniej kandydatów, niż wymaga regulamin Rady.

Konferencja nie ograniczyła się do wyborów – w I części miała miejsce prelekcja krajowego eksperta z zakresu partycypacji społecznej Zbigniewa Wejcmana pt. „Ciała dialogu społecznego w samorządach”, po której Beata Wachniewska – Mazurek – współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła listę i charakterystykę ciał dialogu społecznego funkcjonujących w Elblągu. Jacek Boruszka – Wiceprezydent Elbląga, opowiedział, jak widzą je władze samorządowe. Część pierwszą zakończyła dyskusja panelowa na tytułowy temat. Jako paneliści wystąpili: Teresa Urban – Przewodnicząca Rady Seniorów, Arkadiusz Jachimowicz – Prezes ESWIP, inicjator powołania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej współprzewodniczący w poprzedniej kadencji, Jacek Boruszka i Sylwia Domżalska – członek Rady Sportu.

W wyborach uzupełniających do REOP wybrani zostali wszyscy trzej kandydaci zgłoszeni pisemnie w ustalonym terminie przez organizacje i Rada obecnej kadencji może już działać w pełnym składzie. W wyniku I i II wyborów członkami Rady są:

Arkadiusz Jachimowicz – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

Teresa Bocheńska – Bank Żywności w Elblągu,

Krzysztof Grablewski – Fundacja Elbląg,

Stanisław Tomczyński – EKS Start,

Edward Łebkowski – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”,

Adrian Płączyński – Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Elblągu,

Mateusz Szmurło – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg.

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14555

Print Friendly, PDF & Email