Pracownicy socjalni nagrodzeni. Teresa Bocheńska za całokształt

Pracownicy socjalni nagrodzeni. Teresa Bocheńska za całokształt

Jak co roku w listopadzie w Elblągu obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonych przez nasz samorząd, jako święto wszystkich osób związanych z pomocą i integracją społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych. Wśród tegorocznych nagrodzonych wyróźnionych znalazła się Teresa Bocheńska – którą nagrodzono za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Dzień Pracownika Socjalnego to wyjątkowy i szczególny dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracy osób związanych z pomocą społeczną zarówno zawodowo, jak i społecznie. Z tej okazji Prezydent Miasta Elbląg Pan Witold Wróblewski kieruje swoje podziękowania i życzenia do wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach niosących pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, oraz osób związanych z działalnością społeczną w sferze pomocy i integracji społecznej:

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego proszę przyjąć moje serdeczne wyrazy szacunku i uznania oraz słowa podziękowania za niezwykle odpowiedzialną i sumienną pracę, wymagającą ogromnego profesjonalizmu, empatii oraz osobistego zaangażowania.

W uznaniu zasług przyznaję Pani nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, dziękując za okazane serce i poświęcenie oraz życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu życzę Pani dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W bieżącym roku Pan Prezydent przyznał nagrody 51 osobom:

Za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych:

Pani Teresa Bocheńska – Prezes Banku Żywności w Elblągu, Wiceprezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Za wzorowe kierowanie placówkami pomocy i integracji społecznej:

Siostra Teresa Więcek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Elblągu

Pani Barbara Nalińska – Dyrektor Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu

Pani Krystyna Grzybicka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu

Pani Elżbieta Zaradkiewicz – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu

Pani Beata Kulesza – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Pani Jolanta Gołębiewska – Dyrektor Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Mirosława Marjańska

Magdalena Sołowiej

Ewa Osowska

Renata Karolkiewicz

Stanisława Machnik

Magdalena Arbart

Jolanta Lachowska

Aleksandra Brzozowska

Ewa Jasińska

Magdalena Lewandowska

Ewelina Topolska

Marzena Pietrzyk

Olga Klemens

Olaf Kaduszkiewicz

Bożena Ziółkowska

Paulina Lipska

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Luiza Kędziora

Beata Sokół

Magdalena Kanownik

Mateusz Olbryś

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

Lucyna Makutonowicz

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2

Jadwiga Bugajska

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3

Anna Janicka

Waldemar Kazanecki

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Magdalena Kucińska

Joanna Sikora

Regina Karolak

Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

Justyna Cichocka

Aldona Kulesza

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi

Anna Maszkowska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Wioletta Dębowska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1

Dorota Pliszczyńska

Ewa Szyszka

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2

Małgorzata Trąbska

Grażyna Niewiadomska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3

Elżbieta Nike

Marlena Rolnik

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu

Sylwia Dołęga

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami”

Agnieszka Wiśniewska

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

Paweł Sarnecki

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”

Monika Lemanowicz

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”

Anna Czebiołko

Środowiskowy Dom Samopomoch prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Paulina Kamedulska

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Elblągu

Lidia Czech