Elbląg: Powstaje nowe przedszkole specjalne

Elbląg: Powstaje nowe przedszkole specjalne

Przedszkole Mozaika, które będzie mieściło się przy ul. Żeromskiego 3b, zostanie uruchomione 1 marca 2018 roku. Rekrutacja do placówki ruszy w styczniu.

Nowe przedszkole dedykowane będzie 12 dzieciom z niepełnosprawnościami. Aktualnie trwają niezbędne prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń przedszkola oraz doposażenia, m. in. w specjalistyczny sprzęt i pomoce do prowadzenia terapii. Na styczeń 2018 r. planuje się uruchomienie rekrutacji dzieci na nowo utworzone miejsca przedszkolne oraz nabór kadr terapeutycznych i osób do obsługi placówki.

Przedszkole powstaje dzięki wsparciu dotacji unijnej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020. Placówka będzie nowym miejscem na mapie obiektów wspierających najmłodszych mieszkańców Elbląga, skierowanym do podopiecznych wymagających szczególnej opieki i profesjonalnego wsparcia specjalistów.

Wszelkie szczegółowe informacje będą udzielane pod nr telefonu 730 147 896, mail: mozaika.biuro@gmail.com

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17195