Elbląg: Pomóż stworzyć wystawę „Pamiątki niepodległości”

Elbląg: Pomóż stworzyć wystawę „Pamiątki niepodległości”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza do współpracy osoby, które podzieliłyby się swoimi wspomnieniami rodzinnymi, chciałyby pokazać pamiątki związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski i pomogły w tworzeniu opowieści o powojennej historii regionu. Zebrane materiały będą bazą do stworzenia wystawy „Pamiątki niepodległości”, której wernisaż planowany jest na 8 listopada 2017 r.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” szuka osób, które chciałyby opowiedzieć o losach swojej rodziny oraz historię osiedlenia się w Elblągu; posiadające pamiątki, związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski.

Współcześni mieszkańcy Elbląga i okolic obdarzeni są ciekawym, ale także trudnym dziedzictwem. W większości są potomkami osadników, napływających tutaj z różnych stron. Każda rodzina ma swoją własną opowieść, związaną z osiedleniem się w naszym regionie. W wielu domach przechowywane są cenne pamiątki, które wraz z pamięcią o bliskich są jednocześnie świadectwem skomplikowanych losów elbląskich rodzin. Przedmioty te warto odszukać, a historie przypomnieć i utrwalić.

Główną ideą przygotowywanej wystawy jest ukazanie losów Polaków i ich skomplikowanej drogi do wolności. Punktem wyjścia będą pamiątki rodzinne oraz historie, opowiedziane przez mieszkańców miasta i naszego regionu. Wystawa „Pamiątki niepodległości” – mówi Joanna Zuehlke z CSE „Światowid” – ma być głosem w dyskusji nad tożsamością mieszkańców Elbląga, regionu, a także kraju. Pragniemy, by wystawa skłaniała do zgłębiania naszej historii oraz była okazją do wzajemnego poznania. Mamy nadzieję, że wzmocni ona także naszą lokalną i narodową wspólnotę, często nadwątloną konfliktami.

Na wystawie nie zabraknie pamiątek i opowieści, związanych z honorowym obywatelem Elbląga, legendarnym dowódcy 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej – generałem brygady Bolesławem Nieczuja – Ostrowskim. Jego czyny będą punktem wyjścia do kultywowania pamięci i tradycji rodzinnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego.

Ostateczny kształt wystawy, w znacznej mierze, będzie zależał od aktywności mieszkańców, który podzielą się swoimi historiami. Najciekawsze zostaną przedstawione na wernisażu 8 listopada br. Osoby chętne do współpracy zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich  „Światowid” (do 22.10.2017 r.), Plac Jagiellończyka 1, 82–300 Elbląg – Joanna Zuehlke; tel. 55 611 20 59; e–mail: joanna.zuehlke@swiatowid.elblag.pl.

Wystawa jest częścią projektu realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – „Świadectwa niepodległości”, w ramach którego oprócz wystawy zorganizowany zostanie koncert „Nasza Niepodległość”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Historyczno – Poszukiwawcze „DENAR” 

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

  Joanna Zuehlke Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16581