Elbląg: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe priorytetem

Elbląg: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe priorytetem

Ponad 3,2 mln złotych będzie kosztował kolejny etap rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Prawie 2,7 mln złotych na ten cel Prezydent Witold Wróblewski chce pozyskać z funduszy unijnych. Właśnie złożony został wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego 2014–2020.

– Projekt jest kontynuacją rozbudowy infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Przypomnę, że w listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy  projekt dotyczący I etapu, który obejmował rozbudowę CKP o pracownie: odlewniczą z kuźnią i energii odnawialnej. Otrzymaliśmy prawie 3 mln złotych dofinansowania na ten cel. Obecnie  trwają procedury przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. II etap rozbudowy CKP natomiast obejmuje budowę oraz wyposażenie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne kolejnych dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu, mianowicie pracowni stolarsko–ciesielskiej i budowlanej – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Przygotowany projekt wspiera przed wszystkim szkoły zawodowe kształcące w wyżej wymienionych kierunkach, tj. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespół Szkół Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczego nr 1 (uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w CKP uczą się zawodu tapicera), Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych oraz osoby dorosłe realizujące w CKP kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W pracowni stolarsko–ciesielskiej uczyć się będą przyszli stolarze, cieśle, technicy technologii drewna i tapicerzy. W budowlanej odbywać się będą zajęcia praktycznej nauki zawodu: technik robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, betoniarz–zbrojarz, murarz–tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, monter sieci i instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik budowy dróg. W pracowni odbywać się będzie również część praktycznej nauki zawodu dla kierunków: technik energetyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szacunkowa wartość projektu to 3 242 095,42 zł, z czego 2 687 697,10 zł pochodzić ma funduszy unijnych.

Projekt jest kolejnym elementem tworzonego ponadpowiatowego centrum koordynacji systemu szkolnictwa zawodowego – ECEZ. Celem Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego do realnych potrzeb lokalnych pracodawców.

  UM Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16193 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.