Elbląg: Niektóre sprawy załatwisz w UM. Obowiązuje jednak reżim sanitarny

Elbląg: Niektóre sprawy załatwisz w UM. Obowiązuje jednak reżim sanitarny
Fot. Mateusz Misztal

Mając na względzie poprawę jakości obsługi naszych interesantów, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza kolejne ułatwienia w zakresie załatwiania spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom – czytamy w komunikacie prezydenta Elbląga.

Od dnia 17 września 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza zmiany w zasadach obsługi pozwalające na wejście interesanta do Urzędu i jego bezpośrednią obsługę –  głównie w tzw. strefach buforowych, tj. odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (stanowiskach) Sal Obsługi w Budynku Głównym przy ul. Łączności 1 oraz w budynkach przy ul. Łączności 2, Jaśminowej 11, Placu Dworcowym 4, Kosynierów Gdyńskich 42 i  Czerwonego Krzyża 2.

– Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wymienione wizyty będą odbywały się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach, a w przypadku spraw związanych z pojazdami rozszerza się możliwość umówienia na wizytę także przez internet –wskazuje Urząd Miasta.

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

– Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta będzie właściwie wyposażony w środki ochrony. Interesant zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu koordynującego ruch interesantów, tak by zapewnić realizację przepisu ustawowego (dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi) – zaznacza w komunikacie UM.

Wskazany pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty. Interesanci będą przyjmowani celem załatwienia sprawy w zależności od dostępności stanowiska.

Jeśli interesant będzie wykazywał ewidentne objawy choroby urzędnik będzie miał prawo odmówić obsługi i poprosić o załatwienie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

– W celu załatwienia spraw  nadal w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej – kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są TUTAJ (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej) – zaznaczono w przesłanym komunikacie.

UM przypomina, że wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

Jak wskazuje UM zawieszone zostają nadal przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji.

– Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji – zaznacza UM.

Zgodnie z opracowanym regulaminem do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji, a także umówieni na wizytę interesanci w celu załatwienia spraw, z wyłączeniem Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

Miasto przypomina też, że 8 czerwca br. został otwarty Punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

– 17 września br. zostanie otwarta kasa  Elbląskiej Orkiestry Kameralnej mieszcząca się w pokoju 301 (poziom+3) w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu – wskazuje UM.

– Jednocześnie mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich bardzo dziękuję  za korzystanie w pierwszej kolejności ze środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzony rygor sanitarny obowiązuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.).

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określonych w ww.  rozporządzeniu, znajduje się TUTAJ.

Oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email