Elbląg: Nauczyciele SOSW nr 1 na Sycylii

Elbląg: Nauczyciele SOSW nr 1 na Sycylii

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, od września 2017r., w ramach programu POWER, realizowany jest projekt „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty”. W jego ramach grupa pięciu nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem, które odbyło się na Sycylii. Celem szkolenia było dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć trudności dziecka z autyzmem. 

Projekt zakłada przede wszystkim udoskonalenie pracy nauczyciela w zakresie pracy z dzieckiem z autyzmem, a tym samym podniesienie atrakcyjności, aktywności i kreatywności  szkoły. Uczestnicy pozyskali wiedzę niezbędną do aktywnej i wydajnej pracy. Do głównych obszarów, którymi zajmowali się należy zaliczyć: praca z dzieckiem z autyzmem – formy i metody, radzenie sobie z agresją i autoagresją wśród dzieci z autyzmem, systemy edukacyjne,  podniesienie prestiżu szkoły, współpraca zespołowa oraz nadanie szkole europejskiego charakteru.

Wyjazdy na szkolenia za granicą są okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli. Uczestnicy mobilności zgromadzili szeroką wiedzę metodyczną, a także językową. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na jego uczestników i stała się cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabył nowych umiejętności i podniósł swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki oraz metodyki pracy z dzieckiem z autyzmem. Szkolenie przeprowadzone było w formie warsztatowej z elementami wykładu.

  inf. nadesłana, fot. red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18566