Elbląg: Kartka świąteczna, szopki czy nowa zwrotka kolędy?

Elbląg: Kartka świąteczna, szopki czy nowa zwrotka kolędy?

Przygotowania do tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Elblągu ruszyły pełną parą. Sztab orszakowy zaprasza elbląskie dzieci i młodzież ze szkół, klubów, świetlic, jak i osoby prywatne do wspólnego oczekiwania na dzień poprzez udział w orszakowych konkursach organizowanych przez Fundację Orszak Trzech Króli.

Konkurs poetycki na napisanie kolejnej zwrotki do kolędy „Bóg się rodzi”

Tekst kolędy należy przysyłać w terminie  do 23 grudnia 2017 roku na adres mailowy: konkurs–poetycki@orszak.org

Kolejna zwrotka kolędy „Bóg się rodzi” powinna być całkowicie nową twórczością autorską i nawiązywać do motywów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, do symboliki i obrzędowości chrześcijańskiej oraz idei miłości, pokoju, dobra. Powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań których użyto przy tworzeniu oryginału kolędy „Bóg się rodzi”.

Tekst zwrotki kolędy zostanie ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli. Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem.

WAŻNE! Wraz ze zwrotką kolędy należy przesłać następujące dane osobowe autora (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa (wiek), telefon kontaktowy, dane nauczyciela/rodzica/opiekuna). W przypadku braku tych danych autor tekstu będzie zdyskwalifikowany.

Konkurs plastyczny zatytułowany „Zaprojektuj kartkę Świąteczną „Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.). Format pracy: A4, A3, A2

Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.

Prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:

Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05–410 Józefów

UWAGA!
Karta musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. Prosimy o wpisywanie na karcie zgłoszenia kategorii wiekowych (A,B,C…). Prace można również dostarczyć do 1 lutego 2018 roku do Elbląskiego Sztabu Orszakowego – kościół Bożego Ciała w Elblągu i stąd prace zostaną wysłane do Warszawy.

Ogólnopolski Konkurs Szopek OTK 2018

Prosimy o przysyłanie zdjęć Szopek w terminie od 14 grudnia 2017 r. – 8 stycznia 2018 r. na adres: konkurs–szopek@orszak.org .

Technika wykonania prac: dowolna (propozycja użycia naturalnych surowców typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.).

WAŻNE! Prosimy sfotografować Szopkę w taki sposób, by była dobrze widoczna. Należy zadbać o stosowne oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany).

Zdjęcie Szopki powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi, umożliwiające powielanie nadesłanych prac wykonanych własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur, manekinów etc.).

W treści e–maila należy podać dane rodziny lub osoby zgłaszającej, krótki opis opisujący szopkę, np. mówiący o technice wykonania, idei etc. (maksymalnie 1 000 znaków) oraz dodać jedno zdjęcie szopki.
Zdjęcia zostaną umieszczone w galerii internetowej konkursu na stronie www.orszak.org w 48h od otrzymania maila na adres konkurs–szopek@orszak.org

W wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.orszak.org., zostaną wyłonione 3 szopki, które otrzymają największą ilość głosów i tym samym zajmą kolejno I, II i III miejsce. Dodatkowo zostaną nagrodzone 2 szopki wybrane przez jury – otrzymają one wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 22 stycznia 2018 r. Wyniki ukażą się na stronie www.orszak.org oraz na profilu FB Orszaku Trzech Króli.

Możliwość głosowania zostanie uruchomiona 15 grudnia 2017 r. Głosowanie zakończy się 12 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org. Każda osoba może zagłosować tylko raz.

  inf. nadesłana Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17162 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.