Elbląg: II Edycja – „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić”

Elbląg: II Edycja – „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić”
Fot. Adminstrator

Pięć konkursowych, krótkich filmów traktujących o cyberprzemocy zostało zaprezentowanych w sali kina Światowid. To tam, odbywała się II Edycja konkursu „Cyberprzemoc –  jak się jej przeciwstawić”. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Elblągu, Urząd Miejski oraz Zespół Szkół Technicznych. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Elblągu za swój autorski film.

Kolejne miejsce przypadły w udziale uczniom Gimnazjum nr 2 w Elblągu oraz z Gimnazjum nr 7. Wszystkie obrazy dotyczyły przemocy internetowej, której może doświadczyć każdy, jednak twórcy skupili się głównie na rówieśnikach, a więc na młodzieży gimnazjalnej. Pierwszy z filmów opowiadał historię nastolatki, która nieopatrznie przesłała swoje nagie zdjęcie chłopakowi – później zdjęcie to ukazało się w Internecie. Druga z opowieści dotyczyła gimnazjalisty, który był prześladowany w szkole. W konsekwencji „dręczyciele” pozyskali jego telefon i upublicznili niektóre zdjęcia. Trzeci z nagrodzonych filmów to historia młodej dziewczyny, która popełniła samobójstwo – obraz miał formę retrospekcji. O sytuacji która miała miejsce opowiadali jej szkolni znajomi.

Prezentacja filmów była też okazją do omówienia zagadnień prawnych odpowiedzialności osób nieletnich. Uczynił to nadkom. Marek Cieślak z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Z kolei aspekty pomocy i statystyki tego, do kogo najczęściej zwracają się młodzi ludzie szukając pomocy, zaprezentowała Hanna Mierzejewska dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Swoją prezentację na temat wybierania przez młodzież życiowej drogi oraz trudnych decyzji jakie czasem wymagają podjęcia podkreślał w swoim wystąpieniu podinsp. Jacek Doliński kierownik zespołu psychologów KWP w Olsztynie.

Zwycięskie gimnazja otrzymały nagrody rzeczowe w postaci laptopa oraz multimedialnych rzutników. Jury wyróżniło także film uczniów kl. I z Gimnazjum nr 3 oraz film zrealizowany przez uczniów z Gimnazjum nr 6.

  KMP Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14050

Print Friendly, PDF & Email