Elbląg: Edukacyjnie o patriotyźmie

Elbląg: Edukacyjnie o patriotyźmie

3 listopada o godz.12.00 w CSE Światowid odbędzie się konferencja, będąca jednocześnie inauguracją projektu patriotyczno – edukacyjnego pt. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”.

Celem projektu, którego mottem są słowa Jana Pawła II „Wolność jest nam dana, ale i zadana”, jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację obchodów rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga, okolic oraz mieszkańców miasta.

Program obchodów zaproponowany w projekcie opiera się na trzech motywach, które będą przyświecały realizacji przedsięwzięć związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości.Do najważniejszych, jakie obrali autorzy projektu, należą budowa kapitału społecznego w środowisku lokalnym, poczucie dumy narodowej, radość ze wspólnoty.

W programie konferencji znajdzie się m.in.: koncert pt. „Ojczyzna Niepodległa” w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, prezentacja projektu ,,Młodzież wierna tradycjom niepodległości” przez uczniów III LO im. Jana Pawła II w Elblągu, wystąpienie Jarosława Sellina Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęcone Jubileuszowi Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, wykład prof. UWM Pana Wiesława Bolesława Łacha "Herosi Niepodległej".

 

  CSE Światowid Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16797