Edukacja i projekty, czyli nauczyciele z POWEREM

Edukacja i projekty, czyli nauczyciele z POWEREM

Nauczyciele szkół specjalnych z województwa warmińsko–mazurskiego i pomorskiego 3 grudnia spotkają się na konferencji „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Myślenie projektowe – czyli sposób na bycie NAUCZYCIELEM Z POWEREM”, organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1.

– Mamy nadzieję, że takie działanie przyczyni się do rozpowszechniania idei pisania projektów unijnych, które jednocześnie wpływają na podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli, nie tylko w mieście Elbląg, ale także w województwie – wyjaśnia Ewelina Deja, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1. –  Przedsięwzięcie to jest zaplanowanym działaniem w ramach projektu realizowanego w naszej placówce od września ubiegłego roku – dodaje.

Mowa o projekcie „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty”, dzięki któremu nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego doskonalili swoje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach projektu kadra nauczycielska wzięła udział w zagranicznych szkoleniach, dzieląc się wiedzą i czerpiąc z doświadczeń specjalistów z Włoch i Wielkiej Brytanii.

– Praca z dzieckiem autystycznym trwa przez wiele lat i tak naprawdę nigdy się nie kończy. Podstawą procesu terapii jest zaakceptowanie dziecka z jego nietypowymi zachowaniami i cierpliwe oczekiwanie na efekt wspólnej pracy. Dlatego też nauczyciele biorą udział w mobilności kadry edukacyjnej. Zagraniczne metody i formy doskonalenia zawodowego umożliwią im poznanie europejskich standardów pracy nauczyciela w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi. Rozwiną i wzmocnią kompetencje zawodowe nauczycieli, zarówno w zakresie umiejętności językowych, czy też stosowania innowacyjnych metod i form dydaktycznych – opowiadała Anna Hatle–Tafelska, koordynator projektu.

Teraz elbląscy specjaliści chcą podzielić się umiejętnościami i wiedzą. Celem konferencji – oprócz prezentacji przykładów dobrych praktyk – jest między innymi zaprezentowanie możliwości i zasad udziału w projektach edukacyjnych finansowanych przez Erasmus+/PO WER, z naciskiem na projekty rozwoju kompetencji nauczycielskich oraz ich synergii z projektami eTwinning.

Poniżej prezentujemy program konferencji „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Myślenie projektowe – czyli sposób na bycie NAUCZYCIELEM Z POWEREM”:

CZĘŚĆ PIERWSZA:

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji –  L. Iwańczuk, dyrektor SOSW nr 1

10:15 – 11:00 Jak skutecznie napisać projekt – A. Wielgomas, koordynator zespołu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

11:00 – 11:30 Zarządzanie projektem „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty” w SOSW nr 1 w Elblągu – E. Deja, z–ca dyrektora SOSW nr 1

11:30 – 12:15 Synergia programu Erasmus+/PO WER oraz eTwinning – M. Chodakowska, ekspert programu Erasmus+, ambasador programu eTwinning

12:15 – 12:30 przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA:

12:30 – 13:15 Realizacja projektu „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty” w SOSW nr 1 w Elblągu – A. Hatle–Tafelska, koordynator projektu

13:15 – 13:45 Tradycje i kultura odwiedzonych krajów – Wielka Brytania i Włochy – K. Siwko, M. Kowalczyk–Zielonka, uczestniczki projektu

13:45 – 14:00 zakończenie konferencji

14:00 lunch

„Razem z Tobą” jest patronem medialnym wydarzenia.