Elbląg: Dyskutowali o bezpieczeństwie sanitarnym i weterynaryjnym

Elbląg: Dyskutowali o bezpieczeństwie sanitarnym i weterynaryjnym

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Najważniejsze zagadnienia, jakie podejmowali jej członkowie dotyczyły bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Elbląga, narastającego problemu dopalaczy oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom korzystającym z półkolonii i kolonii.

Stan bezpieczeństwa sanitarnego zreferował Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemilogicznej. Bezpieczeństwo to, w naszym mieście utrzymuje się na dobrym poziomie, choć daje się odnotować pewien wzrost zachorowań na ospę wietrzną i rotawirusy. Jest to, zdaniem Jarosza, efekt tzw. ospa party, czyli umawianych przez rodziców spotkań dzieci z objawami ospy z dziećmi zdrowymi, co podnosi statystyki. Natomiast skuteczne szczepionki na rotawirusy nie są refundowane i to jest powód odstępowania od szczepień i w efekcie większej zachorowalności. Osobnym problemem jest wśród wąskiej grupy rodziców moda na nieszczepienie dzieci. Jarosz przyznał jednak, że nasz region ma wysoką wyszczepialność w graniach 99,99 proc. Ten odsetek dotyczy oczywiście szczepień obowiązkowych. Wciąż mało popularne są szczepionki na sezonowe choroby, które niestety nie są refundowane. Na przykład na grypę zaszczepiło się około 5% mieszkańców.

Innym kłopotliwym zjawiskiem jest kwestia skorupiaka zwanego ośliczką, który, choć w mniejszej ilości, wciąż bytuje w elbląskich wodociągach. To jednak pewien paradoks, ośliczka jest zwierzęciem wskaźnikowym, pojawia się tam, gdzie woda jest czysta, a więc usuwanie jej musi wiązać się z chlorowaniem wody i zmianami jej parametrów. Stoimy więc przed dylematem, pozbywamy się ośliczki i tym samym pogarszamy jakość wody.

Narastającym problem, który niezwykle trudno systemowo opanować jest kwestia dopalaczy. Jak zauważył Jarosz dzięki akcjom informacyjnym i profilaktycznym w gimnazjach i liceach udało się ograniczyć liczbę brania dopalaczy, jednak odnotowuje się coraz więcej przypadków brania tych niezwykle szkodliwych używek przez kolejną grupę wiekową, 20–30 lat. Ponadto sklepy, które sprzedają dopalacze są coraz ostrożniejsze i w różnej formie „uodparniają się” na kontrole. W jeszcze mniejszym stopniu można kontrolować sprzedaż internetową dopalaczy. Członkowie komisji zgodzili się wstępnie, że w ramach posiadanych pieniędzy należy wygospodarować środki na lokalną kampanię informacyjną dotyczącą szkodliwości dopalaczy.

Zagadnienia bezpieczeństwa zwierząt gospodarskich i dziko żyjących poruszał  Grzegorz Kleps, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu. Instytucja ta w dalszym ciągu pobiera próbki, zarówno od świń hodowlanych, jak i od dzików w celu wykluczenia choroby zwanej afrykańskim pomorem świń. Do sukcesów należy z całą pewnością zaliczyć szczepienia lisów, blisko 8o proc. skuteczności, dzięki czemu od 11 lat nie stwierdzono w naszym regionie lisa chorego na wściekliznę. Właściciele psów również dbają o to, by szczepić swoje psy przeciw tej chorobie .

Anna Zarecz z Granicznej Stacji Sanitrno–Epidemiologicznej w Elblągu prezentowała zabezpieczenie granicy biegnącej w naszym regionie przed zawleczeniem chorób zakaźnych. Jej zdaniem granica jest dobrze chroniona. Za mało prawdopodobne uważa się możliwość zarażenie się wirusem ebola. Należy przy tym dodać, że w kraju jest aż 11. szpitali gotowych przyjąć takich zarażonych.

W związku z nadchodzącym okresem letnim komisja wysłuchała informacji przekazanej przed Edwarda Pietrulewicza dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki nt. przygotowań i zabezpieczenia kolonii i półkolonii, w których wezmą udział elbląscy uczniowie. Temat wakacji wywołał dyskusję o powracającym co roku problemie kąpieli w miejscach niedozwolonych. Tzw. dzikie kąpieliska będą monitorowane przez elbląską Policję, Straż Miejską i WOPR. Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku, dlatego jeszcze w czerwcu, przed wakacjami, w szkołach będą przeprowadzone rozmowy nt. bezpiecznego zachowania się nad wodą i przekazane informacje o absolutnym zakazie kąpieli w miejscach niedozwolonych.

 

  Łukasz Mierzejewski Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12634

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.