Elbląg: Będzie przebudowa Karanu

Elbląg: Będzie przebudowa Karanu

Prezydent Witold Wróblewski podpisał w Olsztynie umowę na dofinansowanie ze środków unijnych przebudowy i modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu. Całkowity koszt projektu to 3 233 335,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie dostępności, jakości i skuteczności usług socjalnych, sprzyjających aktywizacji dzieci i młodzieży zagrożonej dziedziczeniem ubóstwa, poprzez zmianę zachowań społecznych. Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu. Zakres prac przedsięwzięcia obejmuje:

– przebudowę obiektu istniejącego dwukondygnacyjnego;

– rozbudowę budynku istniejącego;

– wykonanie zagospodarowania terenu z drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane również nowe nawierzchnie drogi, parkingów oraz ciągów pieszych. 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17251