Elbląg: Będą aktywizować niepełnosprawnych

Elbląg: Będą aktywizować niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Wolontariatu rozpoczęło projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Jego beneficjenci mogą liczyć m.in. na opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery oraz pomoc psychologa.

RCW w Elblągu przez 7 miesięcy będzie prowadziło projekt pn. „Aktywni razem”, który oferuje wsparcie poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych oraz naukę umiejętności zawodowych. W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne w wieku 15–64 lat zamieszkujące miasto i gminę Elbląg, w tym:

– osoby korzystające z pomocy społecznej

– osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

Uczestnicy będą nabywać kompetencje społeczne dzięki wsparciu psychologa. Podczas spotkań ze specjalistą podejmą takie tematy jak: komunikacja, współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, zmiany ograniczających przekonań czy praca nad poczuciem własnej wartości.

Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju umożliwi określenie dalszego wsparcia w formie kursów zawodowych. Na warsztatach grupowych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat autoprezentacji, dokumentów aplikacyjnych, a także praw i obowiązków pracownika.

Ważnym elementem projektu jest aktywizacja społeczna, odbywająca się poprzez wolontariat. Uczestnicy będą mieli okazję poznać organizacje pozarządowe działające w Elblągu.

Projekt przewiduje również zajęcia psychoruchowe, które nie tylko pomogą uczestnikom wzmocnić kondycję, ale też rozwinąć umiejętności interpersonalne i wytrzymałość.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16585