Elbląg: Bądź aktywny

Elbląg: Bądź aktywny

Warsztaty zawodowe i rozwoju osobistego, spotkania edukacyjne w ramach Szkoły dla Rodziców, poradnictwo prawne, mediacyjne i psychologiczne – to tylko część możliwości indywidualnego wsparcia w projekcie „Aktywny Elbląg”.

W projekcie mogą wziąć m.in. udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, wychowankowie ośrodków szkolno–wychowawczych, osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także osoby przebywające w pieczy zastępczej i rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

„Aktywny Elbląg” zakłada wsparcie dla osób indywidualnych, m.in. poprzez aktywizację zawodową (spotkania z ekspertami, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym) oraz realizację inicjatyw sąsiedzkich, ogrodów społecznych i pikników lokalnych. Beneficjenci projektu mogą też liczyć na poradnictwo prawne, mediacyjne i psychologiczne. Dla rodziców zaplanowano spotkania edukacyjne, a dla całych rodzin – zajęcia twórcze.

Projekt realizowany będzie w trzech miejscach: na osiedlu „Nad Jarem”, na Zawadzie oraz w dzielnicy Centrum–Wschód z Klubem Sąsiedzkim na Warszawskim Przedmieściu. Formularze zgłoszeniowe można znaleźć w biurze projektu przy ul. Warszawskiej 55 (w dni robocze w godzinach 9:00–15:00); szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 795 050 384 lub drogą mailową (biuro@forumanimatorow.org.pl).

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18088 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.