Elbląg: 300 na dobry szkolny start. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Elbląg: 300  na dobry szkolny start. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Fot. Adminstrator

Przypominamy, że już od 1 lipca br. można starać się o wsparcie z Programu „Dobry Start”. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków. Warto mieć świadomość, ze nie wszyscy mogą składać wnioski do Referatu Śiadczeń Rodzinnych. Jest grupa beneficjentów programu, którzy swoje wnioski winni kierować do MOPS-u.

Program „Dobry Start” – dla kogo?

„Dobry Start”, to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W Elblągu wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Departament Świadczeń Rodzinnych UM mieszczący się przy ul. Jaśminowej 11 oraz MOPS.

Wniosek można składać od 1 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (papierową) w Departamencie Świadczeń Rodzinnych UM w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11. Warto też mieć świadomość, że dla dzieci z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Elbląga wnioski papierowe przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Winnej w pokoju 409.

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK

Świadczenie przysługuje dzieciom i osobom uczącym się w szkołach dziennych w wieku od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Szacuje się, że w Elblągu przedmiotowym programem zostanie objętych około 15.000 dzieci (dane Departamentu Edukacji i Sportu UM).

Jak dotąd w Elblągu złożono już 4015 wniosków, wydano już 2.214 decyzji przyznających świadczenie i trwają już wypłaty.

 

  Łukasz Mierzejewski  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18534 

Print Friendly, PDF & Email