Elbląg: 25 lat wsparcia, terapii i zrozumienia

Elbląg: 25 lat wsparcia, terapii i zrozumienia

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy sami” od ćwierćwiecza działa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im zdobycie niezależności. 11 października uroczyście obchodził swój jubileusz.

WTZ przy ul. Beniowskiego ma długą historię – 14 października mija 25 lat, odkąd instytucja wspiera niepełnosprawnych elblążan. Historia pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami jest jednak dłuższa. Warsztat powstał na bazie pierwszego w kraju Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Młodzieży ze Schorzeniami Neuropsychiatrycznymi, który zaczął działać 18 listopada 1983 z inicjatywy Anny Szyszki. Podczas uroczystości jubileuszowych nie mogło zabraknąć wspomnień, szczególnie że w przeciągu kilkudziesięciu lat nastąpiła ogromna zmiana w postrzeganiu niepełnosprawności. Wcześniej wsparcie miało charakter pomocy rzeczowej lub finansowej – nie było pomocy psychologa, aktywizacji, włączania.

– To były zupełnie inne czasy. Problemy osób niepełnosprawnych nie był problemami, ponieważ nikt ich nie widział. Czasem nie mieści się w głowie, jak to było – wspominała Anna Szyszka. Inicjatorka pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami podkreślała też, jak wiele zmieniło się dzięki zaangażowaniu osób gotowych do działania. – Zawsze jest możliwość tworzenia [możliwości wsparcia – red.], to zależy tylko od ludzi, którzy mają jakąś władzę i chcą – lub nie – pracować. Tylko trzeba chcieć. To był też piękny czas w  moim życiu, bo robiliśmy bardzo wiele, żeby zmienić otoczenie, nastawienie i mentalność – mówiła.

Zmiana postrzegania niepełnosprawności była konieczna – dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogły zaistnieć w przestrzeni publicznej, a także spełniać się zawodowo i społecznie.

– Zaczęłyśmy proces integracji w Elblągu. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem włączającym – zaznaczyła Iwona Pietraszkiewicz, kierownik WTZ.

W prowadzonej przez nią placówce osoby z niepełnosprawnościami mogą wykazać się kreatywnością i twórczo spędzić czas, jednocześnie ucząc się samodzielności. Służą temu pracownie: kulinarna, rękodzieła, artystyczna, plastyczna, komputerowa i techniczna. Uczestnicy poprzez codzienną pracę i nabywanie nowych umiejętności z każdym dniem nabierają coraz więcej pewności siebie, stają się niezależni i z większym optymizmem postrzegają codzienność.

Praca, którą na co dzień wykonuje kierownik WTZ, mając wsparcie zaangażowanych współpracowników, została doceniona przez wiele osób.

– Przez ćwierć wieku warsztaty skutecznie niosą pomoc i wspierają osoby z niepełnosprawnością tak, by mogły sprawnie funkcjonować w życiu codziennym, jak i szerzej w naszej lokalnej społeczności. Motywem przewodnim działalności warsztatów jest wykonywanie  różnorodnej pracy, która pozwala poczuć własną wartość. Dziś pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni lat angażowali się w działalność warsztatów, wskazując na potrzeby osób z niepełnosprawnością i reprezentując ich interesy na zewnątrz. Dzięki tego typu działaniom elblążanie chętniej otwierają się na drugiego człowieka – zauważył prezydent miasta Witold Wróblewski, którego na uroczystości reprezentował wiceprezydent Janusz Nowak.

Na ręce Iwony Pietraszkiewicz i Anny Szyszki złożono życzenia powodzenia, wytrwałości w dążeniu do celu i dalszej pomyślności. Swoje wsparcie okazał również Jurek Owsiak, kierując do uczestników i pracowników dobre słowa. Choć nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości (kilka dni później przyjechał do Elbląga, żeby przekazać sprzęt służący najmłodszym pacjentom szpitala), pozytywną energię przekazał w nagranym filmie.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostały więc docenione słowem i drobnymi gestami. Anna Szyszka podkreśliła, że ważne są praca, wsparcie i zrozumienie – tego nie zabrakło podczas uroczystości jubileuszowej, którą uświetnił występ Tomasza Steńczyka i Bartosza Krzywdy oraz zespołu „Szwagry”,  tego nie brakuje również w codzienności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Fot. Rafał Sułek

  MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19032