EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

Jak zaznacza resort zdrowia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje także osobom, które straciły pracę po 15 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 i mają prawo do dodatku solidarnościowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, osoby które są uprawnione do skorzystania z dodatku solidarnościowego i straciły pracę po 15 marca, także mogą wyrobić EKUZ.

Jak wyrobić EKUZ?

Do wniosku o wyrobienie karty należy dołączyć informację z ZUS o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego. Potwierdza ona, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym w czasie, gdy otrzymujemy dodatek solidarnościowy.

Informację z ZUS o prawie do dodatku solidarnościowego znajdziemy na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – tam można ją wydrukować.

Podobnie robimy wtedy, gdy EKUZ chcemy wyrobić osobie, która jest członkiem rodziny. Należy w tym celu jednak dołączyć oświadczenie, że osoba, którą wskazujemy we wniosku, jest członkiem rodziny. Nie ma wzoru takiego oświadczenia. Należy je napisać samodzielnie, podając dane bliskiej osoby, dla której składamy wniosek o EKUZ. Ważne, by wybrzmiało oświadczenie, że jest ona członkiem rodziny.

EKUZ będzie ważna do 31 sierpnia 2020 roku.

Oprac. MM
Źródło: Ministerstwo Zdrowia