Edukacja: Trwają prace nad ramówkami dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Edukacja: Trwają prace nad ramówkami dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) informuje, że w związku z pytaniami o ramowe plany nauczania dla uczniów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, obecnie trwają prace legislacyjne. 

Działania podejmowane przez MEN związane są z umożliwieniem stosowania od 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej.

  MEN Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15594 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.