Edukacja: Studencka współpraca z PFRON–em

Edukacja: Studencka współpraca z PFRON–em

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu rozpoczął się cykl certyfikowanych szkoleń, dzięki którym studenci pedagogiki specjalnej oraz pracy socjalnej mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Porozumienie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma służyć poszerzaniu kompetencji zawodowych i aspektów praktycznego kształcenia  studentów kierunków z zakresu pedagogiki. Cykl szkoleń rozpoczął się 26 kwietnia. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła dyrektor  kujawsko–pomorskiego oddziału PFRON oraz specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, studenci mogli poznać rolę i znaczenie PFRON–u w systemie rehabilitacji.

Podczas kolejnych szkoleń studenci zgłębią tajniki Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji, dowiedzą się też jak krok po kroku przebiega zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością oraz jak wygląda schemat działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warsztaty będą okazją do zaznajomienia się z Programem Wyrównania Różnic Między Regionami i Aktywnym Samorządem. Studenci dowiedzą się, na jakich zasadach przyznawane są dofinansowania dla organizacji pozarządowych, jaka jest logika projektowa wniosków, a także jak powinna wyglądać struktura dokumentów projektowych.

Szkolenia mają mieć charakter warsztatowy, odbywać się będą w siedzibie kujawsko–pomorskiego oddziału PFRON.

Źródło i fot. pedagogika.umk.pl

  Oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18006