Edukacja: Studenci nauczą się języka migowego

Edukacja: Studenci nauczą się języka migowego

Na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie odbędą się bezpłatne szkolenia z języka migowego. Podczas pięciu tygodni warsztatów studenci poznają podstawy komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Szkolenie zorganizował Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS, zajęcia poprowadzą pracownicy Fundacji Likejon. Studenci poznają alfabet i zasady tworzenia wypowiedzi w języku migowym, dowiedzą się jak komunikować się z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Zdobyte umiejętności zostaną poświadczone odpowiednim dokumentem. Studenci otrzymają też materiały szkoleniowe, dzięki którym będą mogli kontynuować naukę w domu.

Warsztaty mają odbywać się w trzech grupach przez pięć tygodni (jedno spotkanie tygodniowo). Ostatnie spotkanie zaplanowano na koniec maja.

Lista wolnych miejsc na szkolenie szybko się wyczerpała. Dowodzi to, że młodzi ludzie mają potrzebę rozszerzania kompetencji komunikacyjnych, a język migowy jest ważnym elementem, ułatwiającym życie społeczne. Szkolenie przyniesie studentom nowe umiejętności i – być może – uczuli ich na potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchową.

Źródło: www.umcs.pl

  MSz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15729