Edukacja: ŚDS Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.

Edukacja: ŚDS Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.

Otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 34B w Gdańsku przyczyniło się do zapewnienia wsparcia siedemnaściorgu niepełnosprawnym intelektualnie lub przewlekle chorym gdańszczanom.

Na mocy umowy podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku ŚDS prowadzi Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku, które również prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Budynek przekazany przez Gminę Miasto Gdańsk został pozbawiony wszelkich barier architektonicznych w całości przystosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa placówka stanowi uzupełnienie oferty dla osób niepełnosprawnych, w tym np. uczestników warsztatów terapii zajęciowej, absolwentów specjalnych placówek edukacyjnych.

Fot. PFRON

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16152 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.