„Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych” - spotkanie regionalne w Elblągu

9 listopada br. o godzinie 10.30 w siedzibie Centrum Współpracy Transgranicznej przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu odbędzie się spotkanie pn.„Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych”.

Celem spotkania jest poznanie się osób i organizacji działających na rzecz edukacji obywatelskiej w regionie, wymiana dobrych praktyk, zastanowienie się nad możliwościami zwiększenia skuteczności działań organizacji pozarządowych w obszarze edukacji obywatelskiej, szczególnie poprzez efektywne pozyskiwanie funduszy na ten cel, współpracę, poszukiwanie odpowiednich inspiracji.
Spotkanie jest częścią projektu Fundacji Civis Polonus, którego realizacja ma służyć zwiększeniu potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej.

Aktywizacja obywatelska, a szczególnie zapewnienie młodym ludziom przestrzeni do podejmowania działań obywatelskich i społecznych, realizowana jest obecnie w Polsce przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, a nie jedynie przez instytucje kształcenia formalnego. To organizacje pozarządowe są twórcami, animatorami innowacyjnych projektów, dzięki którym młodzi ludzie w swoich społecznościach mogą odgrywać rolę zaangażowanych obywateli.

Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienie i przesłanie do 6 listopada formularza zgłoszeniowego na adres: katarzyna.lesko@civispolonus.org.pl
Kontakt: Katarzyna Leśko, Tel: 022 827 52 49, 509 725 536, katarzyna.lesko@civispolonus.org.pl

Zaproszenie na konferencję znajdziecie na stronie [url]http://www.cwt.elblag.pl[/url] oraz na [url]http://www.cop.elblag.pl[/url]
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4471