Edukacja: Nowe publikacje z zakresu dostępności

Edukacja: Nowe publikacje z zakresu dostępności
Fot. Adminstrator

Fundacja Widzialni wydała dwie, nowe publikacje z zakresu dostępności: „Dostępne multimedia” pod redakcją Moniki Szczygielskiej oraz „Badanie dostępności strony www w oparciu o WCAG” autorstwa Artura Marcinkowskiego. Zawierają one najważniejsze zagadnienia i praktyczne rady ekspertów, którzy pomogą zrealizować cele na drodze do dostępności.

Podręcznik „Dostępne multimedia” powstał z myślą o redaktorach stron WWW. Przyda się także studentom, którzy myślą o specjalizacji z przekładu audiowizualnego oraz pracownikom urzędów. To ciekawa lektura dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dostępności multimediów. Jak mówi autorka Monika Szczygielska, dostępne multimedia to w uporządkowany sposób przekazane podstawy wiedzy z zakresu dostosowania materiałów audiowizualnych dla osób o specjalnych potrzebach. W publikacji poznajemy konkretnych użytkowników dostępnych multimediów. Ich historie przybliżają potrzeby osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz narzędzia z jakich korzystają. W kolejnych rozdziałach znajdziemy zagadnienia związane z produkcją materiałów wideo dostępnych dla osób głuchych, słabosłyszących oraz niewidomych. Wartością dodaną jest zestawienie zasad i praktycznego spojrzenia ekspertów, badaczy oraz twórców tłumaczeń, napisów i audiodeskrypcji. W aneksie znajdują się dokumenty źródłowe: rekomendacje KRRIT, OFCOM i Fundacji Kultury Bez Barier, dzięki czemu „Dostępne multimedia” stanowiące prawdziwe kompendium wiedzy.

Drugi podręcznik pt. „Badanie dostępności strony www w oparciu o WCAG” to prezentacja całego procesu badawczego. Książkę rozpoczyna opis czynności przygotowawczych. Organizacja miejsca, zaproszenie użytkowników niepełnosprawnych, dobór narzędzi. Jak mówi autor Artur Marcinkowski, sporo miejsca poświęcone jest specyfice pracy z niepełnosprawnymi użytkownikami. Dalsza część, której głównym konsultantem jest Przemysław Marcinkowski, to opis analizy eksperckiej z wykorzystaniem wszystkich punktów WCAG. Następnie zaprezentowane są narzędzia służące badaniu i różnego rodzaju analizom serwisów internetowych. W zakończeniu znajdziemy prezentację „Mapy dostępności”, która została opracowana w ramach Grupy ds. dostępności zasobów Internetowych.

Obie publikacje w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.widzialni.org

Źródło www.widzialni.org

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14052

Print Friendly, PDF & Email