Edukacja: Jaja – ale numer!

Edukacja: Jaja – ale numer!

Szał zakupów świątecznych rozpoczął się na dobre. A jako, że jajka na polskim stole wielkanocnym są elementem nieodzownym, każdy chce kupić piękne, duże i najlepiej z tzw. chowu naturalnego, z zagrody. Zobacz jakich oznaczeń szukać, żeby kupić jaja dobrej jakości.

Aby kupić zdrowe jaja, które będzie można później pięknie umalować, należy sprawdzać oznakowanie jaj, gdyż zastrzeżenia Inspekcji Handlowej w ostatnim czasie wzbudziło aż 30,4 procent jaj, czyli niemal co trzecie! Zdarza się też, że na opakowaniu podawana jest klasę XL, gdy w rzeczywistości w opakowaniu są jaja mniejsze, odpowiadające klasie L, a nawet M, co można reklamować.

Warto więc wiedzieć, że jaja kurze klasyfikowane są według jakości w następujący sposób:

klasa A (inaczej świeże) – jaja przeznaczone do sprzedaży konsumentom;

klasa B – jaja wyłącznie dla przemysłu spożywczego i niespożywczego.

Jaja klasy A klasyfikuje się według poniższych klas wagowych:

XL – bardzo duże: masa ≥73 g;

L – duże: 73 g > masa ≥63 g;

M – średnie: 63 g > masa ≥53 g;

S – małe: masa

Określono również klasyfikację według sposobu utrzymania kur nieśnych (sposobu chowu):

0 – chów ekologiczny

1 – chów z wolnym wybiegiem

2 – chów ściółkowy

3 – chów klatkowy

Dla przykładu:

Opakowania zawierające jaja klasy A posiadają na zewnętrznej powierzchni następujące dobrze widoczne i czytelne oznaczenia: „klasa” A lub „świeże”. Na opakowaniu powinny znajdować się: kod zakładu pakowania, klasa jakości – opakowania są oznaczone za pomocą słów „klasa A” lub litery „A” występujących albo samodzielnie, albo w powiązaniu ze słowem „świeże”, klasa wagowa, data minimalnej trwałości, informacja zalecająca konsumentom przechowywanie jaj po zakupie w warunkach chłodniczych, metoda chowu kur wyrażona słownie.

Jaja są klasyfikowane, znakowane i pakowane w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym zostały zniesione. Datę minimalnej trwałości, ustala się na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia. Nasze wątpliwości powinno więc wzbudzić oferowanie do sprzedaży jaj w dniu np. 26.03.2011 z podaną datą trwałości „23.04.2011”. Oznaczałoby to, że jajka zostały zniesione, zaklasyfikowane, oznaczone, zapakowane i dostarczone do sklepu w dniu 26.03.2011, co jest fizycznie niemożliwe.

W przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się następujące informacje: klasa jakości, klasy wagowe, oznaczenie metody chowu, objaśnienie znaczenia kodu producenta oraz data minimalnej trwałości.

A teraz wiedząc już co oznaczają cyferki i literki, możemy przystąpić do zakupu, obróbki i konsumpcji wielkanocnych potraw z jaj.

Źródło: Inspekcja Handlowa

  MK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17881