Edukacja: Dziś Ogólnopolski Dzień Tornistra

Edukacja: Dziś Ogólnopolski Dzień Tornistra
Fot. Adminstrator

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności nie brakuje niepokoju ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną podejmuje działania na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

– Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych. W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Również w tym dniu wszyscy kuratorzy oświaty zainaugurują akcję w swoich regionach – informuje MEN.

 Źródło: men.gov.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18929 

Print Friendly, PDF & Email