Edukacja: Debatowali o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami

Edukacja: Debatowali o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami

19 kwietnia br. w Krakowie odbyła Małopolska Debata o Edukacji poświęcona kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach spotkania ponad 350 uczestników z województwa małopolskiego dyskutowało na temat sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozmawiano m. in. o jakości diagnozy, potrzebach ucznia oraz formach wsparcia, a także o edukacji włączającej. Poruszano również kwestię roli podmiotów zewnętrznych w procesie wspomagania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podzielono się także przykładami dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia. Jednym z tematów dyskusji było także przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem oraz rola nadzoru pedagogicznego.

W ramach małopolskiej debaty edukacyjnej wiceminister Teresa Wargocka odwiedziła Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce należący do Kampusu Wielickiego. Placówka oświatowa kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzi także oddziały dla dzieci z autyzmem.

źródło: www.men. gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13829