Edukacja: Debatowali o edukacji niepełnosprawnych uczniów

Edukacja: Debatowali o edukacji niepełnosprawnych uczniów

5 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się debata dotycząca organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tematem przewodnim spotkania był system edukacji, formy wsparcia i edukacja włączająca.

Debatowano w jaki sposób stworzyć warunki do jak najlepszego funkcjonowania fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego i rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastanawiano się jak tego dokonać w najbardziej adekwatnych do tych potrzeb formach funkcjonujących w ramach systemu oświaty.

Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka podczas swego przemówienia podkreśliła, że najważniejszą kwestią jest diagnoza obecnego stanu w edukacji.
–Otrzymujemy sygnały, że organizacja kształcenia dla tych uczniów w wielu miejscach wymaga poprawy. Chcielibyśmy za pośrednictwem dzisiejszego spotkania poszukać wspólnie rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie stworzenie warunków do realizowania edukacji włączającej – zaznaczyła Teresa Wargocka wiceminister edukacji.
– Wiemy, że są uczniowie, którzy wymagają wsparcia i musimy im je zapewnić. W szkołach są potrzebni świetni specjaliści, metodycy. To dla nas niezwykle istotne – dodała wiceszefowa MEN

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

– Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?

– Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Kolejne spotkania odbędą się 11 kwietnia w Białymstoku, 19 kwietnia w Krakowie oraz 17 maja w Katowicach.

źródło: men.gov.pl

  oprac AK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13768

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.