Edukacja: 35 lat SOSW w Szymanowie

Edukacja: 35 lat SOSW w Szymanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Szymanowie świętował 35–lecie placówki. Jubileusz połączony był z uroczystym otwarciem nowo wybudowanego pawilonu rehabilitacyjnego, dzięki któremu placówka będzie mogła świadczyć usługi w zakresie rehabilitacji na jeszcze wyższym poziomie.

Podczas uroczystości jubileuszowych zaprezentował się Zespół Teatralny GRiM ze sztuką „Przeniknąć w chłód serca”, a także pracownicy Ośrodka z humorystycznymi skeczami, nawiązującymi do budowy nowego pawilonu rehabilitacyjnego. Zwieńczeniem obchodów było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przecięcie wstęgi w nowoczesnym pawilonie rehabilitacyjnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Szymanowie, koło Morąga istnieje od 1982 roku. Położony jest na 27 hektarach, w pięknej i malowniczej okolicy. Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię szkolno–pedagogiczną. Placówka zapewnia edukację i wielospecjalistyczną terapię podopiecznym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Proces jest wspierany przez 74 nauczycieli wspomaganych przez 35 nauczycieli wspierających oraz około 40 pracowników obsługi i administracji. W ośrodku funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Istnieją również oddziały rewalidacyjno–wychowawcze, przeznaczone dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej do 25 roku życia. Praca w nich odbywa się w 4–osobowych grupach, a jej celem jest wszechstronna stymulacja oraz maksymalne usprawnienie w zakresie samodzielności i komunikacji w społeczeństwie. Na terenie Ośrodka znajduje się również mini ogród zoologiczny, arboretum oraz teren rekreacyjno–sportowy.

Źródło i fot.: uw.olsztyn.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16591 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.