Dziś Światowy Dzień Konsumenta

Dziś Światowy Dzień Konsumenta

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa, reprezentacji – to cztery podstawowe prawa konsumentów sformułowane 15 marca 1962 roku przez J.F. Kennedyego. Z okazji Światowego Dnia Konsumenta UOKiK zwraca uwagę na problemy odbiorców gazu

Światowy Dzień Konsumenta jest obchodzony 15 marca – co roku w jego organizację włącza się UOKiK oraz organizacje pozarządowe, czy Inspekcja Handlowa. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć słabszym uczestnikom rynku ich prawa.

Warto pamiętać, że w Polsce pomoc konsumentom w sporze z przedsiębiorcami oferują także rzecznicy konsumentów, Inspekcja Handlowa. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu  800 007 707 przez Federację Konsumentów oraz w jej oddziałach. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można skorzystać także wysyłając pytania na adres porady@dlakonsumentow.pl, który obsługuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 9044