Dzień „Szkoły bez Przemocy” z elbląską policją

Dzień „Szkoły bez Przemocy” to organizowane po raz drugi ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy chcą szkoły wolnej od przemocy – szkoły przyjaznej i bezpiecznej. Takie właśnie święto odbyło się w miniony piątek (5 czerwca) w Gimnazjum nr 7 w Elblągu. Uczestniczył w niej także funkcjonariusz prewencji kryminalnej elbląskiej komendy.

Gimnazjum nr 7 w Elblągu bierze udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W ciągu całego roku szkolnego 2008/2009 w Gimnazjum Nr 7 podejmowano szereg działań wychowawczych, które przeciwstawiały się złu, agresji, przemocy, uzależnieniom, patologii. Uczniowie brali udział w licznych warsztatach, pogadankach, konkursach plastycznych i fotograficznych organizowanych na terenie szkoły.

W miniony piątek w szkole zorganizowany został happening podsumowujący program podczas, którego  m.in. młodzież  wystawiła przedstawienie. O agresji, przemocy i związanych z nimi aspektach prawnych rozmawiał z młodzieżą asp. szt. Jarosław Graman z Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Na koniec uczestnicy spotkania wyszli z budynku, ustawili się tworząc serce i puścili w górę czerwone balony  jako symbol przeciwstawienia się agresji i przemocy.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3790