Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 maja 2012 roku organizuje Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w związku z obchodzonym w maju Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W tym dniu we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu oraz przedstawiciele PFRON.Niepełnosprawni będą mogli uzyskać informację dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania z PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu.

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie „Informatora dla Osób Niepełnosprawnych” (PDF) przygotowanego wspólnie z PFRON oraz inne materiały informacyjne.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8117