Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych
Fot. Adminstrator

ZUS zaprasza do udziału w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 maja 2015 w godzinach 9.00 – 14.00 w swoich oddziałach na terenie całego kraju.

Podczas Dnia Otwartego bezpłatnych rad będą udzielać m.in. specjaliści ds. ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje w jednym miejscu.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. przedstawiciele:

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– Powiatowych Urzędów Pracy,

– Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,

– Organizacji Pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych

Każda osoba, która odwiedzi placówkę ZUS w tym dniu otrzyma najnowsze wydanie „Informatora dla Osób Niepełnosprawnych”przygotowanego wspólnie przez ZUS i PFRON oraz inne materiały informacyjne.

  pfron.org.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12572

Print Friendly, PDF & Email