Działalność handlowa w okresie Wszystkich Świętych

Działalność handlowa w okresie Wszystkich Świętych
Fot. Adminstrator

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych informujemy, że Departament Zarząd Dróg UM zajmuje się udostępnianiem stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową przy cmentarzu w rejonie ulic Kościuszki i Agrykola w Elblągu.

Handel w okresie Wszystkich Świętych będzie się odbywał w dniach 30.10.2019 r. do 3.11.2019 r.

Z uwagi na tymczasową organizację ruchu drogowego w dniu 1.11.2019 r. wyznaczono nowe miejsca handlowe. Powyższe związane jest także z niewielką liczbą osób zainteresowanych sprzedażą zniczy i kwiatów w okolicy cmentarza Agrykola. Dla przykładu w 2018 roku zajętych było 26 z 55 stanowisk handlowych.

W związku z powyższym, w bieżącym roku wyznaczone zostało 35 miejsc handlowych o różnych powierzchniach – od 18 m kw. do 25 m kw. Wszystkie stanowiska znajdować się będą na zieleńcach wzdłuż ulicy Agrykola oraz parkingu przy ulicy Kościuszki.

Osoby zainteresowane sprzedażą kwiatów i zniczy proszone są o składanie wniosków na zajęcie pasa drogowego (w celu ustawienia stanowisk handlowych) w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, do dnia 10.10.2019 r. włącznie. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pok. nr 6.

Przydział stanowisk zostanie przeprowadzony w sali nr 301 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu w dniu 16 października 2019 r. o godz. 10.00.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności handlowej stanowi iloczyn metrów kwadratowych powierzchni zajętej pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty ustalonej uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, z późn. zm. Stawka opłaty za zajęcie 1 m kw. za dzień wynosi 10 zł.

Udostępnianie ewentualnych wolnych stanowisk, wymiana lub rezygnacja, jest możliwa wyłącznie w dniach 16.10.2019 r. (po przydzieleniu stanowisk) i 17.10.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, I piętro, pok. 6, tel. 55 239 32 04, tel. 55 239 34 97.

Print Friendly, PDF & Email