Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz na wychowanie dziecko do lat 7 (a jeśli ma odroczony obowiązek szkolny – do lat 10), także jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), oraz: – jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, – jesteś na urlopie wychowawczym, – nie jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, ale Twoje zatrudnienie ustało, gdy byłaś w ciąży, i: a) było spowodowane upadłością lub likwidacją pracodawcy, b) nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, co potwierdza…

Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny

Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny

„Muszę wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Czy mogę dostać dodatkowe dni wolne od pracy na ten cel?” – pyta nasza Czytelniczka. Tak, pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Aby z niego skorzystać, należy udać się do lekarza po wniosek o skierowanie, w którym zostanie określony czas trwania i rodzaj turnusu. Skierowanie należy przedstawić pracodawcy odpowiednio wcześniej – tak, by mógł on zapewnić…

Czytelnicy pytają: Zwolnienie lekarskie – co mogę, a czego nie?

Czytelnicy pytają: Zwolnienie lekarskie – co mogę, a czego nie?

W naszym społeczeństwie krąży wiele różnych opinii na temat tego, co można a czego nie powinniśmy robić przebywając na zwolnieniu lekarskim. Czy otrzymując zwolnienie lekarskie mogę wyjść z domu, czy do końca niezdolności powinienem przebywać w domu? Jakie grożą mi za to sankcje? Jak muszę zachowywać się, aby nie dopuścić się nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego? Co oznacza 1 i 2 wpisana na zwolnieniu lekarskim w rubryce” wskazania lekarskie”? Pracownik, który otrzyma od lekarza zaświadczenie lekarskie…

Czytelnicy pytają: Jakie świadczenia przysługują rodzinom?

Czytelnicy pytają: Jakie świadczenia przysługują rodzinom?

Od 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie dobry start. Przez pierwszy miesiąc można było zrobić to jedynie przez internet. Od sierpnia wniosek można złożyć także w formie papierowej w urzędzie. O jakie świadczenia można wnioskować? – Świadczenia rodzinne, do których zalicza się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: – 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5.…

Czytelnicy pytają: Bezpłatna porada prawna? Nie znajdziesz jej w sądzie

Czytelnicy pytają: Bezpłatna porada prawna? Nie znajdziesz jej w sądzie

Składając pozew rozwodowy, alimentacyjny czy o zniesienie wspólności majątkowej, wiele osób potrzebuje porady prawnej. Sytuacja materialna zmusza czasem także do tego, aby taka porada była najlepiej bezpłatna. Jeden z naszych Czytelników zgłosił się do nas z pytaniem, czy o taką poradę prawną mógłby starać się w elbląskim Sądzie Rodzinnym. Rzecznik elbląskiego sądu, sędzia Tomasz Koronowski, zaprzeczył jakoby w sądzie prowadzone były takie porady. Pracownicy sądu, jak i sami sędziowie mogą jedynie udzielić petentowi informacji na…

Czytelnicy pytają: Wypadek w drodze z pracy a renta

Czytelnicy pytają: Wypadek w drodze z pracy a renta

„Wracałem z pracy do domu, zajechałem do przedszkola, żeby odebrać córkę. Miałem wypadek i teraz czeka mnie wielomiesięczna rehabilitacja. Czy przysługuje mi renta z tytułu niezdolności do pracy?” – pyta nasz Czytelnik. W przypadku ustalania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy najpierw należy zdefiniować określenie „wypadek w drodze do lub z pracy”. Według artykułu 57b Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznym jest to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło…

Czytelnicy pytają: Czy osoba całkowicie niezdolna do pracy może pracować?

Czytelnicy pytają: Czy osoba całkowicie niezdolna do pracy może pracować?

Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwykle też pobierają świadczenia z tego tytułu. Pojawia się wówczas pytanie, czy osoba otrzymująca rentę może mimo to, podjąć zatrudnienie bez utraty świadczenia? Posiadając orzeczenie, które poświadcza całkowitą albo częściową niezdolność do pracy można pracować. Swoich sił próbować można nie tylko w specjalnie dostosowanych zakładach pracy chronionej, ale także na otwartym rynku pracy. Wspomniane orzeczenie nie jest bowiem zakazem pracy. Całkowita czy częściowa…