Od 1 marca wzrosną emerytury i renty

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty

Żeby otrzymać zwaloryzowane świadczenie nie trzeba składać wniosku, bo ZUS podwyższa je z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.

Od marca wypłaty z programu „Mama 4+"

Od marca wypłaty z programu „Mama 4+"

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.